Εξειδικευμένα Συστήματα Ελέγχου Φωτισμού (KNX-DALI)

Η σωστή διαχείριση του φωτισμού δεν προσφέρει μόνο εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά παράλληλα έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει μια εγκατάσταση. Το ΚΝΧ αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως για τη διαχείριση του φωτισμού, με περισσότερους από 450 κατασκευαστές να αναπτύσσουν υλικά αυτοματισμού βασισμένα στο πρότυπο αυτό. Η εταιρεία μας σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί εφαρμογές αυτοματισμού φωτισμού σύνθετων και εξειδικευμένων απαιτήσεων, πάντα με γνώμονα την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Τι είναι το KNX

Είναι η διασύνδεση των ηλεκτρολογικών λειτουργιών ενός κτιρίου σε ένα ενιαίο δίκτυο BUS το οποίο προγραμματίζεται μέσα από ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το ETS.

H τεχνολογία αυτή, επιτρέπει τη συγκέντρωση, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ευρέως φάσματος λειτουργιών ενός κτιρίου, όπως ο έλεγχος του φωτισμού, των ηλεκτρικών ρολών, της θέρμανσης, του κλιματισμού, του αερισμού, της διαχείρισης φορτίων και καταναλώσεων, τηλεχειρισμούς και κεντρικές εντολές κάθε είδους.

Πιστοποιήσεις KNX

 • Πιστοποιημένο από την CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) ως το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (σειρά EN 50090).
 • Εγκεκριμένο επίσης και ως παγκόσμιο πρότυπο (ISO/*IEC 14543-3).
 • Πιστοποιημένο στην Κίνα, επιπέδου GB/Zως GB/Z 20965.
 • Πιστοποιημένο στις ΗΠΑ ως ANSI/ASHRAE 135.
 • Εγκεκριμένο από την CEN (το EN 13321-1 για τα μέσα και το πρωτόκολλο και το ΕΝ 13321-2 για KNXnet/IP).

Πλεονεκτήματα KNX τεχνολογίας

 • Η ασφάλεια, επειδή ακριβώς έχουμε έλεγχο και παρακολούθηση χώρων.
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας, επειδή είναι απολύτως εφικτή η σημαντική μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται, εξαιτίας της οικονομικής διαχείρισής της.
 • Οι περισσότερες ευκολίες και ανέσεις.
 • Ευελιξία, επειδή οι χρήστες αποφασίζουν πότε και πως θα λειτουργούν οι διάφορες συσκευές και εγκαταστάσεις.
 • Η εύκολη προσαρμογή της εγκατάστασης στις ιδιαίτερες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών χωρίς την ανάγκη αλλαγής, τροποποίησης ή προσθήκης καλωδιώσεων.
 • Η αύξηση της διαφάνειας της εγκατάστασης.
 • Η μείωση των καλωδιώσεων και η απλοποίηση της εγκατάστασης.
 • Η απουσία κεντρικού ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Η πραγματοποίηση κεντρικών λειτουργιών (π.χ. κεντρικό OFF).
 • Η υλοποίηση πολύπλοκων λειτουργικών σεναρίων.
 • Οι δυνατότητες τοπικών τηλεχειρισμών.
 • Ο έλεγχος της εγκατάστασης από απόσταση.
 • Ο κοινός τρόπος προγραμματισμού (με το λογισμικό ETS) για όλα τα χιλιάδες προϊόντα τα πιστοποιημένα κατά ΚΝΧ.