ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PDF

ARENA NX
Connected Building Supervision

0.5 MB

ΛΗΨΗ

PDF

ENERGY VISION NX
Connected Energy Management

3.9 MB

ΛΗΨΗ

PDF

HAWK 8000
Connected Building Management

0.5 MB

ΛΗΨΗ

PDF

EAGLEHAWK NX
Comprehensive Connected Building Management

2.1 MB

ΛΗΨΗ

PDF

MERLIN
The Smart Solution For HVAC Room Control

1.1 MB

ΛΗΨΗ

PDF

MERLIN NX
INTEGRATED ROOM MANAGEMENT WITH NIAGARA EXTENDED

3 MB

ΛΗΨΗ

PDF

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

7.8 MB

ΛΗΨΗ