Κεντρική εποπτεία και ανάλυση ενέργειας
(Energy monitoring version)

Η βασική έκδοση του συστήματος Enerzy στοχεύει στη μέτρηση, καταγραφή και ανάλυση των καταναλώσεων του κτιρίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προδιαγράφει το διεθνές πρότυπο ενέργειας ISO 50001.

Η μέτρηση επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με την πλατφόρμα μέσω διαδικτύου (ασύρματα ή ενσύρματα) με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών IoT (Internet of Things).

Οι μετρήσεις, αφού καταλήξουν στην CLOUD πλατφόρμα EnerZy, πιστοποιούνται και αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων, όπου είναι πλήρως διαθέσιμες προς ανάλυση.

Η πλατφόρμα προσφέρει πληθώρα εργαλείων για ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων, όπως Energy efficiency Reports, Energy ranking, Benchmarking, Energy contribution και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία στην εισαγωγή δεδομένων και από τρίτες πηγές (ERP, CRM, BEMS).

Η πλατφόρμα του συστήματος EnerZy είναι ιδανική για:

 • να βοηθά στη διαχείριση της ενέργειας, να αναλύει και να βελτιστοποιεί τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
 • μέτρηση της απόδοσης σε πολλαπλά πρότυπα
 • δημιουργία συστήματος διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN ISO 50001

Το λογισμικό της πλατφόρμας βασίζεται στο Niagara eXtended (NX) το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία HTML5 και τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία σελίδων WEB, διαθέσιμων σε οποιοδήποτε υπολογιστή ή smart συσκευή.

Πέραν της ανάλυσης των δεδομένων το σύστημα προσφέρει ισχυρότατα εργαλεία εξαγωγής αναφορών. Οι αναφορές είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες ώστε να ταιριάζουν στο προφίλ του εκάστοτε παραλήπτη και αποστέλλονται αυτόματα στα χρονικά διαστήματα που ο χρήστης επιθυμεί.

Συμπερασματικά, το σύστημα EnerZy προσφέρει:

 • Εύρεση ευκαιριών εξοικονόμησης
 • Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών και αύξηση της ευαισθητοποίησης τους
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας EN 50001
 • Πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων
 • Γρήγορη απόδοση της επένδυσης
 • Βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων βασισμένων σε συμπαγή στοιχεία (Data driven decisions)
 • Στοχευμένη συντήρηση