Project Description

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, επί σειρά ετών συνεργάτης της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., κλήθηκε να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τα συστήματα Πυρασφάλειας (πυρανίχνευση, ανίχνευση αερίων, μεγαφωνικό σύστημα συναγερμού και οδηγιών για την εκκένωση των χώρων, συστήματα τοπικής κατάσβεσης με FM200), Ασφαλείας, καθώς και Διαχείρισης και ελέγχου εξαερισμού και HVAC (BMS) στο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περιοχή Amandi, στο Takoradi της Γκάνας. Ο εν λόγω σταθμός είναι συνδυασμένου κύκλου και τροφοδοτεί το τοπικό δίκτυο της περιοχής με συνολική παραγόμενη ισχύ 192MW.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η απομακρυσμένη τοποθεσία του έργου – αρκετές ώρες μακριά από την πρωτεύουσα Άκρα – σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και η βιομηχανική φύση του έργου, έθεταν τις απαιτήσεις για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, ο οποίος έπρεπε να είναι εξαιρετικά στιβαρός και ανθεκτικός (heavy duty), και με υψηλό επίπεδο ποιότητας τόσο από άποψη κατασκευής, όσο και ως προς τις λειτουργικές του δυνατότητες.

Σύστημα BEMS: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη, εγκαταστάθηκε σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου του εξαερισμού και των HVAC (BΕMS).

Το συγκεκριμένο σύστημα εγκαταστάθηκε σε όλο το συγκρότημα, σε χώρους γραφείων και σε χώρους παραγωγής. Σκοπός του είναι η εποπτεία και διαχείριση των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού. Μέσω της κεντρικής διαχείρισης επιτυγχάνεται η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας αλλά και η χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία του συστήματος, πετυχαίνοντας και την άνεση των χρηστών του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα και για λόγους ασφαλείας, το σύστημα BEMS διασυνδέεται με το σύστημα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης φωτιάς σε κάποιο τμήμα να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στο χώρο που προκλήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς.

Πυρανίχνευση: Ο σταθμός καλύπτεται πλήρως από συστήματα πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων, κατάσβεσης και μεγαφωνικής ενημέρωσης και οδηγιών εκκένωσης προς το προσωπικό, σε όλους τους εσωτερικούς και στους επικίνδυνους εξωτερικούς χώρους της μονάδας.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, το σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά το αμερικάνικο πρότυπο NFPA 72. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε κεντρικό σύστημα του οίκου NOTIFIER USA, κατασκευασμένο στις ΗΠΑ και πιστοποιημένο κατά UL/FM, το οποίο καλύπτει το σύνολο της μονάδας. Εξειδικευμένος εξοπλισμός πυρανίχνευσης (ανιχνευτές φλόγας, γραμμικό θερμικό καλώδιο και θερμικοί ανιχνευτές εξωτερικού χώρου) χρησιμοποιείται σε κρίσιμα σημεία, όπως δεξαμενές καυσίμων, υπόγειες οδεύσεις – τούνελ καλωδίων κ.α., προσφέροντας μεγάλη αντοχή και πλήρη κάλυψη για ανίχνευση φωτιάς με καπνό, θερμότητα ή φλόγα.

Κατάσβεση: Για την προστασία των χώρων του υποσταθμού (Μετασχηματιστές, Χώροι Πεδίων Μέσης Τάσης, Χώροι Πεδίων Χαμηλής Τάσης, αλλά και άλλων χώρων ασθενών ρευμάτων) εγκαταστάθηκαν συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης με αέριο FM200. Τα συγκεκριμένα συστήματα σχεδιάστηκαν βάσει του αμερικάνικου πρότυπου NFPA με εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά UL/FM, όπως όριζαν οι προδιαγραφές του έργου. Τα συστήματα κατάσβεσης ελέγχονται πλήρως κατά την ενεργοποίησή τους, και ανατροφοδοτούν με πληροφορία, το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα της κατάστασης στο Κέντρο Ελέγχου.

Μεγαφωνικό σύστημα: Η ασφάλεια ζωής συμπληρώνεται από ένα εκτενές σύστημα Μαζικής Ενημέρωσης (μεγαφωνικό) με ηχεία-κόρνες τοποθετημένα σε όλους τους χώρους του σταθμού, για την έγκαιρη ειδοποίηση και παροχή οδηγιών εκκένωσης από το προσωπικό σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (φωτιά, σεισμός, κ.α.).

Το σύστημα διαθέτει κεντρική θέση εργασίας με μικρόφωνο, καθώς και διασύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ζωντανής αναγγελίας από εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε από την κεντρική θέση, είτε και από οποιοδήποτε εσωτερικό τηλέφωνο. Τα ηχεία έχουν διαστασιολογηθεί ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη του σταθμού, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους με υψηλή στάθμη θορύβου, αλλά και στους εκτενείς και απομακρυσμένους εξωτερικούς χώρους.

Η επάρκεια ισχύος εξασφαλίζεται με μεγάλους ενισχυτές, που διαθέτουν πλεονάζουσα ισχύ σε σύγκριση με την απαιτούμενη, ώστε το σύστημα να λειτουργεί με ικανοποιητικό περιθώριο ανοχής σε σχέση με τις πλήρεις δυνατότητές του. Επίσης, ο κεντρικός εξοπλισμός υποστηρίζεται από συσσωρευτές μεγάλης χωρητικότητας, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η αδιάλειπτη λειτουργία του ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας του.

Συστήματα ασφαλείας: Τα συστήματα προστατεύουν το σταθμό από μη εξουσιοδοτημένη είσοδο (ασφάλεια – access control), κι επίσης ελέγχουν και καταγράφουν συμβάντα εντός του σταθμού, σε σημαντικούς χώρους μέσω Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV).

Η περιμετρική κάλυψη γίνεται με ειδική οπτική ίνα επί της περίφραξης που συμπληρώνεται με την επίβλεψη από κάμερες ασφαλείας. Στην κεντρική πύλη ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης (Access Control) εξασφαλίζει τον έλεγχο του προσωπικού, που εισέρχεται στην εγκατάσταση, με χρήση προσωπικής κάρτας. Σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος εντός της Μονάδας, όπως π.χ. φωτιάς ή σεισμού, ή άλλου συμβάντος, το εν λόγω σύστημα δίνει τη δυνατότητα να καταγραφούν και αναζητηθούν τα άτομα τα οποία βρίσκονται εντός αυτής, βοηθώντας ακόμη και στη διάσωσή τους.

Το εσωτερικό του σταθμού, με έμφαση στα κρίσιμα σημεία, επιτηρείται από κάμερες, μερικές από τις οποίες είναι κινητές μέσω τηλεχειρισμού με δυνατότητα μεγάλου και αναλυτικού ζουμ, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απεικόνιση σημαντικού εξοπλισμού.

Τα τρία συστήματα (Ασφάλεια – Access Control – CCTV) ενοποιούνται μέσω κοινού server, προσφέροντας εξαιρετική χρηστικότητα στο προσωπικό ασφάλειας, καθώς κάθε συμβάν παραβίασης, εξουσιοδοτημένης ή μη εισόδου ταυτίζεται με αντίστοιχη εικόνα από το σύστημα CCTV, για την έγκαιρη και ακριβή αξιολόγηση της επικινδυνότητάς του, και την άμεση ακολουθία ενεργειών για την αντιμετώπισή του.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος έπρεπε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, που καθορίζονται σε ένα βιομηχανικό έργο, και να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, κλιματολογικές, καιρικές και λειτουργικές. Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση ήταν η ταχύτητα στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος, λόγω της έντονης ανάγκης της περιοχής για την επιπλέον παροχή σε ηλεκτρικό ρεύμα.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σταθερός στόχος της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων συστημάτων, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία δεκαετιών, με φιλικότητα και ευκολία στη χρήση για τον ιδιοκτήτη. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στους προστατευόμενους χώρους, ώστε ο τελικός πελάτης να μπορεί να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθημερινή ροή των εργασιών και καθηκόντων του.