Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BΕMS

Λύσεις ΒΕΜS προσαρμόσιμες σε κάθε περιβάλλον, που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, για μεσαίου και μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις και για μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας εφαρμογές και ειδικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετρήσεις Ενέργειας

Η βασική έκδοση του συστήματος Enerzy στοχεύει στη μέτρηση, καταγραφή και ανάλυση των καταναλώσεων του κτιρίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προδιαγράφει το διεθνές πρότυπο ενέργειας ISO 50001.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτοματισμός Ξενοδοχείων

Το έξυπνο ξενοδοχείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά “trends” στον τομέα της φιλοξενίας σήμερα. Το λεγόμενο “customer experience” είναι ύψιστης σημασίας και η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι καίρια για την επιβίωση της ίδιας της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απομακρυσμένη Διαχείριση

Ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης με δυνατότητα συγκέντρωσης όλης της απαραίτητης πληροφορίας από τα επιμέρους συστήματα του κτιρίου, κάτω από ένα κοινό συνεργατικό περιβάλλον με πλήρη αλληλεπίδραση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έλεγχος Φωτισμού KNX

Σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε εφαρμογές αυτοματισμού φωτισμού σύνθετων και εξειδικευμένων απαιτήσεων, με το πρότυπο KNX, πάντα με γνώμονα την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ

2020-02-05T18:20:23+02:00

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Ολιστική προσέγγιση στην κεντρική διαχείριση και εποπτεία των σταθμών διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα μόνο σημείο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των σταθμών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ